Πέμπτη, 11 Δεκεμβρίου 2014

Βίντεο αφιέρωμα στη παγκόσμια Ημέρα Βουνού από τη μαθήτρια της σχολής πληροφορικής Ζέτα Σωτηροπούλου.

Η Παγκόσμια ημέρα βουνού θεσμοθετήθηκε για να  μας υπενθυμίζει το ζωτικό ρόλο του βουνού
στη ζωή των ανθρώπων.
Σήμερα τα βουνά αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα από την αλόγιστη συμπεριφορά των ανθρώπων.